Frågor och svar om den nya stadsdelen

Vad innebär stadsutvecklingen på Stora Sköndal?

Stadsutvecklingen i Stora Sköndal kommer pågå under en 20-årsperiod. Stadsdelen kommer ha cirka 4 500 bostäder, mellan 2 000 och 3 000 arbetsplatser, flera skolor och en rad olika verksamheter, bland annat inom ramen för Stiftelsen Stora Sköndals verksamhet. Läs gärna mer i vårt Visionsdokument som vi skapade när arbetet började.

 

Vad innebär att ni vill skapa en socialt hållbar och miljövänlig stadsdel?

Den nya stadsdelen Stora Sköndal utgår ifrån en idé om social hållbarhet. Ledord i projektet är därför inkludering, variation och mångfald och miljöfokus. I Stora Sköndal ska alla människor få plats, oavsett förutsättningar. Det handlar om att skapa livskvalitet för alla. När det gäller miljövänlighet, ska stadsdelen påverka miljön så lite som möjligt. Vi vill också integrera den befintliga naturen på ett så vackert sätt som möjligt. Mer information hittar du under Området i framtiden.

 

Hur kommer området se ut?

Arkitektur och utformning kommer vara varierande och natur- och kulturvärden ska få ta stor plats. Våra visionsbilder ger en känsla för hur det kan komma se ut. Bostadshusen blir i huvudsak flerfamiljshus och det kommer även finnas verksamhetslokaler. Tillgång till förskolor och skolor ska finnas i relation till behovet hos boende.

 

Vilken roll har Stiftelsen Stora Sköndal i stadsdelen?

Stiftelsens vision är ett samhälle med självklar plats för alla. Genom att upplåta och sälja utvald mark skapas ekonomiska förutsättningar för att utveckla och trygga verksamheten. Läs gärna mer om Stiftelsen Stora Sköndal här.

 

Jag är intresserade av de nya bostäderna och lokalerna, vart ska jag vända mig?

De första bostäderna som kommer finnas till försäljning byggs just nu på Magnoliatomten. Läs gärna mer hos respektive partner och byggherre under bostäder och lokaler.

 

På vilket sätt tas det hänsyn till natur- och kulturvärden?

I stadsdelsutvecklingen av Stora Sköndal läggs stor vikt vid miljöfrågor och att bevara kulturella värden. Målet är en stadsdel med minimal miljöpåverkan med en bebyggelse som fungerar tillsammans med naturen. Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad har inventerat och kartlagt områdets byggnader och kulturvärden och målet är att bevara och utveckla.

 

Var kan jag få mer information om planprocessen?

Mer information om program och pågående planarbete för Stora Sköndal finns hos Stockholms Stads Bygg- och plantjänst.

 

Vart kan jag vända mig med fler frågor och förslag?

Kontakta oss gärna på ideer@storaskondal.se eller via 08 – 400 29 100. Alla idéer, förslag och synpunkter är välkomna. För press- och kommunikationsfrågor, klicka här.