Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg. Bild: +IMGs och Kjellander Sjöberg arkitekter

Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg. Illustration:Kjellander+Sjöberg, Landskapslaget, Stadsbyggnadskontoret

Aktuell information

2017-10-31 Pressmeddelande Detaljplan antagen Magnoliatomten

Aktuell information hos Stockholm Stad

Program och bilagor

Tidsplan

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att under en 20-årsperiod, utveckla området vid Drevviken till en modern stadsdel.

Tredje-fjärde kvartalet 2017

Programmet ställs ut på samråd 2017-09-26 till 2017-11-06. Under samrådet har remissinstanser, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas som underlag till justering av programmet och godkännande i Stadsbyggnadsnämnden.

Under samrådstiden kan förslaget ses på följande platser:
Tekniska Nämndhuset, Fyrkanten, Flemminggatan 4, öppet: vardagar 8:00 -17:00
Kristinahuset, Stora Sköndal, Herbert Widmans väg 7, öppet: vardagar 10:00 -16:00, helger 11:00-15:00
Sköndals bibliotek, Sköndalsvägen 91, öppet: måndagar 12:00-19:00, onsdagar och torsdagar 10:00 – 17:00 och lördagar 11:00 – 15:00
Farsta bibliotek, Farstagången 8, öppet: måndagar, onsdagar och torsdagar 11-19, tisdagar 12:00-19:00, fredagar 10:00—18:00, helger 11:00-15:00
Modellen visas i Kristinahuset 2017-09-26 till 2017-10-23 och i Tekniska Nämndhuset 2017-10-24 till 2017-11-06.

Lämna synpunkter på programmet hos Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret 

Första kvartalet 2017

Antagande av detaljplanen för Magnoliatomten.

Fjärde kvartalet 2016

Granskning av detaljplanen för Magnoliatomten.

Andra Kvartalet 2016

Tisdagen den 28 juni klockan 18.00–20.00 öppet hus om planförslaget i Salongen, Thorsten Levenstams väg 8 i Sköndal.
Samråd genomförs 7 juni–26 augusti 2016.

Första kvartalet 2016

Samråd av detaljplanen för Magnoliatomten

December 2015

10 december: tjänsteutlåtande i Stadsbyggnadsnämnden för hela området.

 

Ladda ner vårt visionsdokument för Framtidens Stora Sköndal

Läs mer om detaljplanearbetet hos Stockholms stad