Framtiden börjar nu – så kommer den nya stadsdelen Stora Sköndal växa fram

Stadsdelsutvecklingen i Stora Sköndal kommer pågå under en tjugoårsperiod, fram till 2035. I den färdiga stadsdelen kommer det bland annat finnas 4 500 bostäder, mellan 2000 och 3 000 arbetsplatser, tre skolor, ett campus med gymnasium och högskola och mycket mer. I tidslinjen kan du se hur planeringen av området ser ut. Använd länkarna nedan om du vill veta mer om program, process och detaljplaner:

Idéer eller synpunkter? Hör gärna av dig*

Kontakta oss gärna på ideer@storaskondal.se om du idéer, synpunkter och frågor. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. Du når dem på stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Hur fungerar en stadsbyggnadsprocess?

En stadsbyggnadsprocess består i grunden av ungefär fem steg: idé och behov, program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande. Idé och behov handlar om att utreda idéen, pröva den mot översiktsplanen och presentera idén för politikerna. Lite förenklat kan man sedan säga att programmet bestämmer inriktningen för området med detaljplanen prövar idéerna mot platsens konkreta förutsättningar. Vill du veta mer, besök gärna stadsbyggnadsprocessen där Stockholms Stad mer i detalj beskriver de olika stegen.

 

* De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på stadsbyggnadskontorets webbplats.