En ny stadsdel med livskvalitet för alla

Den nya stadsdelen Stora Sköndal är inte ett vanligt bostadsutvecklingsprojekt. Det är en stadsdel som byggs med en idé om social hållbarhet och ett fokus på inkludering, mångfald och variation och miljövänlighet. Det betyder att Stora Sköndal ska bli en stadsdel där många olika behov och förutsättningar ska kunna rymmas. Det här ska bli en stadsdel som erbjuder livskvalitet för alla.

Social hållbarhet – att bygga för människan

I grunden är idén om en socialt hållbar stadsdel enkel. Det handlar om att utgå från människans behov och inte tvärtom. Redan idag på området finns bl.a student- och seniorbostäder, förskolor, äldreomsorg, LSS-boende, grön rehabilitering och utflyktsaktiviteter för många. Här möts människor i olika åldrar, med olika ursprung och förutsättningar. För Framtidens Stora Sköndal innebär social hållbarhet:

  • Att stadsdelen byggs för att vara inkluderande. Därför kommer det exempelvis erbjudas såväl bostadsrätter som hyresrätter. Här ska alla få plats.
  • Att stadsdelen byggs med variation i arkitektur och utformning som ska utstråla öppenhet och vara välkomnande. Den ska även underlätta möten genom exempelvis multifunktionella platser som de innovativa M-husen som både kan vara garage och mötesplatser.
  • Att stadsdelen är miljövänlig. Området har stora naturvärden som ska tillvaratas på bästa sätt. Området ska ge minimal miljöpåverkan och präglas av biologisk mångfald där den vackra naturen och stadsdelen smälter ihop på ett naturligt sätt.
  • Att stadsdelen drar ny teknik för att höja livskvaliteten. Det kan exempelvis vara smarta nyckellösningar eller strategiskt placerade laddstolpar.

När stadsdelen är klar ska den ha 4 500 bostäder varav ca hälften hyresrätter. Det kommer också finnas tre nya skolor, 61 nya förskoleavdelningar och 15 000 kvadratmeter nya lokaler för vård, kultur och handel.

Mer information hittar du under Bostäder och lokaler.

Vill du veta mer om själva planeringen kring stadsdelen och var processen befinner sig, läs under Program och planer.

Stiftelsen Stora Sköndal och dess roll i den nya stadsdelen

Genom bolaget Stora Sköndal Framtidsutveckling driver stiftelsen tillsammans med partners, arbetet med att utveckla den nya stadsdelen. Läs mer om Stiftelsen Stora Sköndal här.

Var med och forma Framtidens Stora Sköndal. Kom till Mötesplasten

Har du en idé du vill förverkliga? En bokklubb? En studiecirkel eller kanske något helt annat? Mötesplatsen är en samlingslokal på Stora Sköndal som riktar sig till lokala initiativ som söker en plats att vara på. Mötesplatsen riktar sig främst till boende i närområdet, hyresgäster till Stora Sköndal och för samordning av lokala engagemang. Tanken är att Mötesplatsen ska växa fram tillsammans med de medborgare som vill engagera sig och vår förhoppning är att det blir en plats där idéer och projekt föds och kan förverkligas, ett samlingspunkt för att främja social hållbarhet i stadsdelen. Vill du veta mer, klicka här.