7 december 2017

Detaljplanen för Magnoliatomten antogs den 19 oktober i Stadsbyggnadsnämnden och är den första etappen i utvecklingen av Stora Sköndal. Här byggs bland annat cirka 300 bostäder, kommersiella lokaler, och ett äldreboende med 70 platser.

Välkommen till det första spadtaget, information och skisser, mingel med dryck och tilltugg. Byggherrar och Stora Sköndals Framtidsutveckling finns på plats.

Datum: Torsdag 7/12
Tid: 10:30 – 11:30
Plats: Restaurang Magnolia ,
Thorsten Levenstams väg 6,
Stora Sköndal
OSA: petra@whiteheadpr.net
Kontakt: 073-440 7831

Kv C_Ikano_ perspectiv_mindre

Illustration: Kjellander+Sjöberg, Stadsbyggnadskontorer, Landskapsarkitekterna