Hör av dig

Har du frågor, synpunkter eller idéer om Framtidens Stora Sköndal hör av dig på ideer@storaskondal.se.

Stora Sköndal Framtidsutveckling 
Christer von Essen, Vd, 08-400 29 163

Lena Hjälmrud, Marknads- och Kommunikationschef, lena.hjalmrud@storaskondal.se, 076-002 91 60

Sociala medier
Framtidens Stora Sköndal på Facebook 

Ladda ner vårt visionsdokument för Framtidens Stora Sköndal