Vi bygger
för framtiden

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att under en 20-årsperiod, utveckla området vid Drevviken till en modern stadsdel. Området kommer att rymma 4000-6000 bostäder och arbetsplatser för 2000–3000 personer. Med hänsyn till platsens unika historiska värden och enastående natur vill vi skapa ett område där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och arbeta.

Magnolia

Stiftelsen Stora Sköndal

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

example-image-7

Status på projektet just nu

Stiftelsen Stora Sköndal som äger marken har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret upprättat ett program för Stora Sköndal med nya bostäder, nya verksamheter, arbetsplatser och service. Programmet ställs ut för samråd 2017-09-26 till 2017-11-06.